Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/52441
Title: Методичні вказівки з виконання курсової роботи з курсу "Прикладна статистика в психології"
Authors: Підбуцька, Ніна Вікторівна
Книш, Анастасія Євгенівна
Keywords: методичні вказівки; вимоги до оформлення; U-критерій Манна-Уїтні; математичні обчислення; девіантна поведінка; майбутні психологи
Issue Date: 2021
Citation: Методичні вказівки з виконання курсової роботи з курсу "Прикладна статистика в психології" [Електронний ресурс] : для студентів освітньо-кваліфікац. рівня "бакалавр" спец. 053 "Психологія" ден. та заоч. форм навчання / уклад.: Н. В. Підбуцька, А. Є. Книш ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". – Електрон. текст. дані. – Харків, 2021. – 18 с. – URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/52441.
Abstract: Сучасне наукове співтовариство єдине щодо твердження: область знань стає наукою, лише застосовуючи математику. І поведінкові акти, і трансакції відносин між людьми можна звести до математичних показників. Більше того, якщо знання не можна звести до математичних обчислень, то його не можна вважати науковим. Саме математика дає нам можливість знаходити закономірності та причини психологічних явищ. Знання методів прикладної статистики не варті нічого, якщо майбутній психолог не навчиться використовувати їх при проведенні власних досліджень. Як правило, студенти першого рівню вищої освіти спочатку опановують дисципліною "Прикладна статистика в психології" і лише з часом (приблизно через рік) отримують можливість застосувати ці методи у власному дослідженні при виконанні курсової роботи. При цьому часто за рік знання та вміння виявляються не такими яскравими і доводиться згадувати весь матеріал спочатку. Запровадження курсової роботи створює необхідні умови для застосування студентами методів прикладної статистики на практиці. Виконуючи курсову роботу, студенти проходять через весь процес побудови дослідження від обґрунтування актуальності теми до формування рекомендацій за результатами дослідження. Таким чином, вони отримують досвід майже самостійного дослідження, який можна буде поліпшувати у майбутніх курсових роботах.
ORCID: orcid.org/0000-0003-0211-2535
URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/52441
Appears in Collections:Кафедра "Педагогіка та психологія управління соціальними системами ім. акад. І. А. Зязюна"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
prohramy_2021_Prykladna_statystyka.pdf447,07 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record  Google ScholarItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.