Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/52444
Title: Здоров'я нації і вдосконалення фізкультурно-спортивної освіти
Other Titles: Health of nation and improvement of physical culture and sports education
Keywords: конференції НТУ "ХПІ"; праці вчених НТУ "ХПІ"; здоров'я нації; фізкультурно-спортивна освіта; фізичне виховання; підготовка професійна; підготовка фахівців; професійний спорт; дитячо-юнацький спорт; медико-біологічні аспекти; психологічні аспекти; педагогічні аспекти; менеджмент фізкультурно-оздоровчої діяльності
Issue Date: 2021
Publisher: Друкарня Мадрид
Citation: Здоров'я нації і вдосконалення фізкультурно-спортивної освіти : матеріали 2-ї Міжнар. наук.-практ. конф., 22-23 квітня 2021 р. = Health of nation and improvement of physical culture and sports education : 2nd Intern. Sci. and Practical Conf., April 22-23, 2021 / гол. ред. А. В. Кіпенський ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". – Харків : Мадрид, 2021. – 337 с. – Укр., англ. та рос. мовами.
Abstract: Збірник містить матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції, в яких подано стислий виклад доповідей її учасників. У доповідях висвітлено актуальні проблеми, напрями та перспективи їх вирішень у галузі фізкультурно- спортивної освіти та здоров’я населення. Рекомендовано для провідних науковців, викладачів, аспірантів, тренерів, інструкторів та всіх, хто цікавиться здоров’ям та спортом.
URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/52444
ISBN: 978-617-7988-44-0
Appears in Collections:Здоров'я нації і вдосконалення фізкультурно-спортивної освіти. 2021

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Conference_NTU_KhPI_2021_Zdorovia_natsii.pdf4,26 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record  Google ScholarItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.