Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/52466
Title: Розрахунок електричних кіл та електротехнічних пристроїв
Authors: Болюх, Володимир Федорович
Коритченко, Костянтин Володимирович
Марков, Владислав Сергійович
Поляков, Ігор Володимирович
Keywords: навчальний посібник; електричні кола постійного струму; однофазні електричні кола змінного струму; трифазні електричні кола; перехідні процеси; електричні двигуни постійного струму; асинхронні двигуни; постійний струм; змінний синусоїдний струм; розрахунок електротехнічних пристроїв
Issue Date: 2019
Publisher: ТОВ "Планета-Прінт"
Citation: Розрахунок електричних кіл та електротехнічних пристроїв : навч. посібник / В. Ф. Болюх [та ін.] ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". – Харків : Планета-Прінт, 2019. – 288 с.
Abstract: Наведено загальні теоретичні відомості про електричні кола та будову, принцип дії та розрахунок характеристик електричних двигунів постійного та змінного струму, наведені варіанти та приклади розрахунку завдань. Призначено для самостійної роботи студентів очної та заочної (дистанційної) форми навчання над розрахунково-графічними завданнями та над курсовою роботою низки електротехнічних дисциплін, зокрема, "Електротехніка та електромеханіка", "Електротехніка та електроніка", "Електротехніка, електроніка та мікропроцесорна техніка".
URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/52466
Appears in Collections:Кафедра "Загальна електротехніка"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Book_2019_Boliukh_Rozrakhunok_elektrychnykh_kil.pdf8,67 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record  Google ScholarItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.