Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/52536
Title: Канал автоматичного супроводження літальних апаратів за напрямком з використанням частот міжмодових биттів та можливістю пошуку, формування і обробки зображення ЛА для мобільної однопунктної вимірювальної системи
Authors: Коломійцев, Олексій Володимирович
Сачук, Ігор Іванович
Зиков, Ігор Семенович
Клівець, Сергій Іванович
Ковальчук, Андрій Олексійович
Козіна, Ольга Андріївна
Кузнєцов, Олександр Леонідович
Рондін, Юрій Петрович
Садовий, Костянтин Віталійович
Третяк, В'ячеслав Федорович
Keywords: патент; корисна модель; електрозв'язок; імпульсні сигнали; лазерне випромінювання; радіочастоти; авіація
Issue Date: 2021
Publisher: ДП "Український інститут інтелектуальної власності"
Citation: Пат. на корисну модель 146126 Україна, МПК G01S 17/42 (2006.01) G01S 17/66 (2006.01). Канал автоматичного супроводження літальних апаратів за напрямком з використанням частот міжмодових биттів та можливістю пошуку, формування і обробки зображення ЛА для мобільної однопунктної вимірювальної системи / Коломійцев О. В., Сачук І. І., Зиков І. С., Клівець С. І., Ковальчук А. О., Козіна О. А., Кузнєцов О. Л., Рондін Ю. П., Садовий К. В., Третяк В. Ф. ; власник Коломійцев О. В. (Україна). – № u 2020 05396 ; заявл. 20.08.2020 ; опубл. 20.01.2021, Бюл. № 3. – 8 с. : іл.
Abstract: Канал автоматичного супроводження літальних апаратів (ЛА) за напрямком з використанням частот міжмодових биттів та можливістю пошуку, формування і обробки зображення ЛА для мобільної однопунктної вимірювальної системи містить керуючий елемент, блок керування дефлекторами, лазер з накачкою, селектор подовжніх мод з багаточастотним розділенням каналів, модифікований блок дефлекторів, передавальну оптику, оптико-електронний модуль, який складений з телевізійного і інфрачервоного каналів, приймальну оптику, фотодетектор, широкосмуговий підсилювач, модифікований інформаційний блок, резонансні підсилювачі, настроєні на відповідні частоти міжмодових биттів, детектори, фільтри, формувачі імпульсів, тригери ("1"|"0"), схеми "і", лінії затримки, лічильники, цифро-аналогові перетворювачі, фільтри нижніх частот, підсилювачі (фільтри) сигналу похибки, виконавчі механізми, електронну обчислювальну машину, апаратуру супутникових радіонавігаційних систем, апаратуру обміну даними, гіростабілізовану платформу та а - введення опорного сигналу від передавального лазера, б - введення сигналу від каналу вимірювання кутових швидкостей літального апарата. Додатково введено радіолокаційний модуль.
ORCID: orcid.org/0000-0001-8228-8404
orcid.org/0000-0002-0110-8297
orcid.org/0000-0002-5915-8107
orcid.org/0000-0003-2703-9696
URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/52536
Appears in Collections:Кафедра "Обчислювальна техніка та програмування"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2021_Kolomiitsev_Patent_146126.pdf315,41 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record  Google ScholarItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.