Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/5254
Title: Планетарна коробка передач
Authors: Волонцевич, Дмитро Олегович
Веретенніков, Євгеній Олександрович
Keywords: патенти; корисна модель; транспортне машинобудування; колісні транспортні засоби; гусеничні транспортні засоби
Issue Date: 2009
Publisher: НТУ "ХПІ"
Citation: Пат. 52241 Україна, МПК F16H 3/44. Планетарна коробка передач [Текст] / Д. О. Волонцевич, Є. О. Веретенніков ; Нац. тех. ун-т "Харківський політехнічний інститут". – № u200911879 ; заяв. 20.11.2009 ; публ. 25.08.2010, Бюл. № 16. – 3 с. : іл.
Abstract: Планетарна коробка передач, що містить корпус, вхідний вал, з'єднаний з центральним зубчастим колесом зовнішнього зачеплення, вихідний вал, з'єднаний з центральним зубчастим колесом внутрішнього зачеплення, складний планетарний ряд із спільним водилом, що має своє зупиночне фрикційне гальмо і несе на собі два зчеплені сателіти, які входять у зачеплення із вхідним і вихідним центральними зубчастими колесами і додатковим центральним зубчастим колесом зовнішнього зачеплення, яке оснащене своїм зупиночним фрикційним гальмом, а також блокувальний фрикціон для одержання прямої передачі, яка відрізняється тим, що зчеплені сателіти виконані двовінцевими, а також вона оснащена додатково одним центральним зубчастим колесом внутрішнього зачеплення, яке входить в зачеплення з одним вінцем вхідного двовінцевого сателіта і оснащене своїм зупиночним фрикційним гальмом і одним одновінцевим зчепленим сателітом, за допомогою якого інший зубчастий вінець вхідного двовінцевого сателіта пов'язаний з вихідним центральним зубчастим колесом внутрішнього зачеплення
URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/5254
Appears in Collections:Кафедра "Інформаційні технології і системи колісних та гусеничних машин ім. О. О. Морозова"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2009_Volontsevich_Patent_52241.pdf147,69 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record  Google ScholarItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.