Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/5256
Title: Дослідження стійкості перехідних процесів в електричних колах при ферорезонансі
Authors: Кононов, Борис Тимофійович
Мушаров, А. О.
Keywords: графо-аналітичний метод; перехідні процеси; диференціальне рівняння; феромагнітні явища
Issue Date: 2013
Publisher: НТУ "ХПІ"
Citation: Кононов Б. Т. Дослідження стійкості перехідних процесів в електричних колах при ферорезонансі / Б. Т. Кононов, А. О. Мушаров // Вісник Нац. техн. ун-ту "ХПІ" : зб. наук. пр. Темат. вип. : Проблеми удосконалення електричних машин і апаратів. Теорія і практика. – Харків : НТУ "ХПІ". – 2013. – № 51. – С. 82-90.
Abstract: У статті розглядається графо-аналітичний метод визначення умов стійкості перехідних процесів при ферорезонансі в консервативних та дисипативних системах, заснований на використанні диференціального рівняння Мат’є і аналізі значень коефіцієнтів цього рівняння
URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/5256
Appears in Collections:Вісник № 51

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
vestnik_HPI_2013_51_Kononov_Doslidzhennia.pdf153,54 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record  Google ScholarItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.