Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/52581
Title: Застосування гаджетів на практичних заняттях з маркетингу
Other Titles: Application of gadgets in practical marketing classes
Authors: Ілляшенко, Сергій Миколайович
Шипуліна, Юлія Сергіївна
Keywords: диджиталізація; навчальний процес; інформаційна насиченість; digitalization of educational process; practical classes; gadgets in the learning process
Issue Date: 2021
Publisher: Харківський національний автомобільно-дорожній університет
Citation: Ілляшенко С. М. Застосування гаджетів на практичних заняттях з маркетингу / С. М. Ілляшенко, Ю. С. Шипуліна // Вища освіта за новими стандартами: виклики у контексті діджиталізації та інтеграції в міжнародний освітній простір : матеріали наук.-метод. Інтернет-конф., 25 березня 2021 р. / ред. кол.: В. О. Богомолов [та ін.] ; Харків. нац. автомобільно-дорожній ун-т. – Харків, 2021. – С. 33-34.
Abstract: Запропоновано і апробовано підхід до використання цифрових інформаційних технологій при проведенні практичних занять з маркетингу, який передбачає використання особистих смартфонів студентів і не потребує спеціалізованих комп'ютерних класів.
An approach to the use of digital information technologies during practical marketing classes has been proposed and tested, which involves the use of students' personal smartphones and does not require specialized computer classes.
ORCID: orcid.org/0000-0001-5484-9788
orcid.org/0000-0002-8133-578X
URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/52581
Appears in Collections:Кафедра "Менеджмент інноваційного підприємництва та міжнародних економічних відносин"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Illiashenko_Zastosuvannia_hadzhetiv_2021.pdf96,38 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record  Google ScholarItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.