Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/52585
Title: Мотивація персоналу як інструмент підвищення ефективності використання кадрового потенціалу підприємства
Authors: Шинкарьова, Аліна Олександрівна
Кучинський, Володимир Анатолійович
Keywords: мотиваційний механізм; єдина система мотивації; трудовий потенціал; особистісні мотиви; продуктивність праці
Issue Date: 2020
Publisher: Національний технічний університет “Харківський політехнічний інститут”
Citation: Шинкарьова А. О. Мотивація персоналу як інструмент підвищення ефективності використання кадрового потенціалу підприємства / А. О. Шинкарьова, В. А. Кучинський // Теоретичні та практичні дослідження молодих вчених : зб. тез доп. 14-ї Міжнар. наук.-практ. конф. магістрантів та аспірантів, 1-4 грудня 2020 р. / ред. Є. І. Сокол ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т" [та ін.]. – Харків : НТУ "ХПІ", 2020. – С. 288-289.
Abstract: Основними положеннями мотивації персоналу як інструменту підвищення ефективності використання кадрового потенціалу підприємств в сучасних умовах є: механізм визначення винагород має узгоджувати й поєднувати матеріальні інтереси працівників зі стратегічними завданнями підприємства; формування соціальної складової компенсаційного пакету; використання керівництвом нематеріальних методів мотивування; розвиток корпоративної культури; індивідуальний підхід в мотивації персоналу; постановка працівникам чітких і конкретних цілей. Однією із запорук ефективного використання кадрового потенціалу підприємств – є оптимально підібраний комплекс мотиваторів. При постійному вдосконаленні мотиваційного механізму, керівництво може досягти максимальних результатів.
ORCID: orcid.org/0000-0002-6058-3709
URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/52585
Appears in Collections:Кафедра "Менеджмент інноваційного підприємництва та міжнародних економічних відносин"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Shynkarova_Motyvatsiia_personalu_2020.pdf247,64 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record  Google ScholarItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.