Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/52587
Title: Вплив людського капіталу на формування ефективності діяльності сучасного підприємства
Authors: Глазкова, Оксана Василівна
Кучинський, Володимир Анатолійович
Keywords: ефективність; інновації; конкурентоспроможність; корпоративна культура
Issue Date: 2020
Publisher: Національний технічний університет “Харківський політехнічний інститут”
Citation: Глазкова О. В. Вплив людського капіталу на формування ефективності діяльності сучасного підприємства / О. В. Глазкова, В. А. Кучинський // Теоретичні та практичні дослідження молодих вчених : зб. тез доп. 14-ї Міжнар. наук.-практ. конф. магістрантів та аспірантів, 1-4 грудня 2020 р. / ред. Є. І. Сокол ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т" [та ін.]. – Харків : НТУ "ХПІ", 2020. – С. 290-291.
Abstract: Запорукою конкурентоспроможності та прибутковості сучасних підприємств є вдале використання таких чинників: інноваційний процес, включно із розробленням та впровадженням інновацій; системне навчання та підвищення кваліфікаційного рівня персоналу з метою розвитку його потенціалу; автоматизація виробництва на основі широкого використання засобів обчислювальної техніки та сучасних інформаційних технологій; формування та розвиток на підприємстві корпоративної культури, що є сприятливою для створення та впровадження інновацій. Таким чином, вирішальним фактором ефективного впровадження інновації і економічного розвитку підприємства є людський капітал.
ORCID: orcid.org/0000-0002-6058-3709
URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/52587
Appears in Collections:Кафедра "Менеджмент інноваційного підприємництва та міжнародних економічних відносин"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Hlazkova_Vplyv_liudskoho_kapitalu_2020.pdf247,79 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record  Google ScholarItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.