Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/52590
Title: Значення людського капіталу для забезпечення інноваційного розвитку підприємства
Authors: Кучинський, Володимир Анатолійович
Keywords: компетентності; корпоративна цінність; інноваційна сприйнятливість; персонал
Issue Date: 2020
Publisher: ФОП Томенко Ю. І.
Citation: Кучинський В. А. Значення людського капіталу для забезпечення інноваційного розвитку підприємства / В. А. Кучинський // Результати наукових конференцій Навчально-наукового інституту економіки, менеджменту та міжнародного бізнесу НТУ "ХПІ" за 2020 рік : в 2 т. Т. 2. Стратегії інноваційного розвитку економіки України: проблеми, перспективи, ефективність "Форвард–2020" : тр. 11-ї Міжнар. наук.-практ. Internet-конф. студ. та молодих вчених, 25 грудня 2020 р. / ред.: Є. М. Строков ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т" [та ін.]. – Харків : Томенко Ю. І., 2020. – С. 198-201.
Abstract: Підвищення інноваційного потенціалу людського капіталу підприємств слід розглядати як головний, провідний фактор соціального та економічного прогресу. Причина цього криється у тому, що найважливішою цінністю і основним капіталом сучасного суспільства стає креативна людина, працівник з інноваційним типом мислення, здатний до пошуку і засвоєння нових знань, прийняття нестандартних рішень. Реалізація позитивних змін в інноваційній сприйнятливості людського капіталу повинна розглядатися як головний чинник інноваційного розвитку підприємств.
ORCID: orcid.org/0000-0002-6058-3709
URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/52590
Appears in Collections:Кафедра "Менеджмент інноваційного підприємництва та міжнародних економічних відносин"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Kuchynskyi_Znachennia_liudskoho_2020.pdf234,86 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record  Google ScholarItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.