Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/52592
Title: Спосіб визначення концентрації електронів у максимумі іонізації іоносфери
Authors: Котов, Дмитро Володимирович
Пуляєв, Валерій Олександрович
Рогожкін, Євген Васильович
Keywords: патент; корисна модель; радіохвилі; зондуючі імпульси; розсіяні сигнали
Issue Date: 2006
Publisher: ДП "Український інститут промислової власності"
Citation: Пат. на корисну модель 14102 Україна, МПК (2006) G01S 13/95 (2006.01) G01S 13/00. Спосіб визначення концентрації електронів у максимумі іонізації іоносфери / Котов Д. В., Пуляєв В. О., Рогожкін Є. В. ; власник НТУ "ХПІ" (Україна). – № a 2005 07667 ; заявл. 01.08.2005 ; опубл. 15.05.2006, Бюл. № 5. – 6 с.
Abstract: Спосіб визначення електронної концентрації у максимумі іонізації іоносфери в імпульсних некогерентних РЛС зі спільною приймально-передавальною антеною, що включає періодичне випромінювання пари когерентних радіоімпульсів, перший з яких має заповнення у вигляді звичайної хвилі, а другий - у вигляді незвичайної хвилі, окремий прийом звичайної та незвичайної хвиль некогерентно розсіяного іоносферою сигналу, перенос сигналів звичайної та незвичайної хвиль на проміжну частоту, затримку сигналу звичайної хвилі на час, який дорівнює затримці між когерентними імпульсами, вимірювання квадратурних компонент взаємокореляційної функції між затриманим сигналом звичайної хвилі та сигналом незвичайної хвилі, який відрізняється тим, що додатково вимірюють автокореляційну функцію обвідної некогерентно розсіяного сигналу, обчислюють модуль коефіцієнта кореляції між звичайною та незвичайною хвилями та визначають середню величину концентрації електронів в імпульсному об'ємі на заданій висоті за номограмами.
URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/52592
Appears in Collections:Кафедра "Радіоелектроніка"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2006_Kotov_Patent_14102.pdf260,33 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record  Google ScholarItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.