Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/52594
Title: Пристрій захисту приймача
Authors: Рогожкін, Євген Васильович
Ємельянов, Леонід Якович
Мозгова, Оксана Леонідівна
Keywords: патент; винахід; імпульсні радіолокатори; надвисокі частоти; зондування іоносфери; паразитні сигнали; антенні комутатори
Issue Date: 2001
Publisher: Відкрите акціонерне товариство "Патент"
Citation: Пат. на винахід 41011 Україна, 7 H01P1/14. Пристрій захисту приймача / Рогожкін Є. В., Ємельянов Л. Я., Мозгова О. Л. ; власник НТУ "ХПІ" (Україна). – № 2001010031 ; заявл. 03.01.2001 ; опубл. 15.08.2001, Бюл. № 7. – 3 с. : іл.
Abstract: Пристрій захисту приймача, який містить два хвилевідно-щілинних мости, з'єднані двома хвилевідними секціями з газовими розрядниками, який відрізняється тим, що вихід другого хвилевідно-щілинного моста з'єднаний з одним із виходів суматора НВЧ-сигналів, а другий вихід цього моста - з чотириполюсником з регульованим коефіцієнтом передачі, який також під'єднаний до другого входу суматора. 2. Пристрій захисту приймача за п. 1, який відрізняється тим, що чотириполюсник з регульованим коефіцієнтом передачі виконаний у вигляді послідовно з'єднаних коаксіального атенюатора та фазообертача, а суматор НВЧ-сигналів – у вигляді спрямованого відгалужувача.
URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/52594
Appears in Collections:Кафедра "Радіоелектроніка"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2001_Rohozhkin_Patent_41011.pdf82,38 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record  Google ScholarItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.