Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/52597
Title: Спосіб імітації некогерентно розсіяного іоносферою сигналу
Authors: Бєлозьоров, Дмитрій Петрович
Рогожкін, Євген Васильович
Скворцов, Тарас Олександрович
Фисун, Андрій Васильович
Keywords: патент; корисна модель; генератори сигналів; амплітудно-частотні характеристики; радіолокаційні вимірювання; імпульси
Issue Date: 2011
Publisher: ДП "Український інститут промислової власності"
Citation: Пат. на корисну модель 58663 Україна, МПК (2011.01) G01S 13/00. Спосіб імітації некогерентно розсіяного іоносферою сигналу / Бєлозьоров Д. П., Рогожкін Є. В., Скворцов Т. О., Фисун А. В. ; власник Інститут іоносфери НАН та МОН України (Україна). – № u 2010 09678 ; заявл. 02.08.2010 ; опубл. 26.04.2011, Бюл. № 8. – 3 с. : іл.
Abstract: Корисна модель відноситься до радіолокації, зокрема до радіолокаційних вимірювань статистичних характеристик іоносферних сигналів з використанням метода некогерентного розсіяння (HP) радіохвиль. Відомо, що для отримання достовірної інформації про параметри іоносферного середовища, коли використовуються радіолокатори, необхідно вирішувати задачі контролю та експериментальної перевірки точності вимірювань параметрів HP сигналу, калібрувати прийомну систему, перевіряти стан системи обробки та проводити інші операції по підготовці апаратури. Крім того, при розробці нових алгоритмів обробки сигналів необхідно експериментально оцінювати їх ефективність.
URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/52597
Appears in Collections:Кафедра "Радіоелектроніка"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2011_Bielozorov_Patent_58663.pdf168,49 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record  Google ScholarItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.