Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/52599
Title: Спосіб визначення концентрації електронів в іоносфері
Authors: Скворцов, Тарас Олександрович
Ємельянов, Леонід Якович
Фисун, Андрій Васильович
Рогожкін, Євген Васильович
Keywords: патент; корисна модель; некогерентне розсіяння; радіоімпульси; зондуючі сигнали; кореляційні функції
Issue Date: 2012
Publisher: ДП "Український інститут промислової власності"
Citation: Пат. на корисну модель 68436 Україна, МПК G01S 13/95 (2006.01). Спосіб визначення концентрації електронів в іоносфері / Скворцов Т. О., Ємельянов Л. Я., Фисун А. В., Рогожкін Є. В. ; власник Інститут іоносфери НАН та МОН України (Україна). – № u 2011 10688 ; заявл. 05.09.2011 ; опубл. 26.03.2012, Бюл. № 6. – 5 с.
Abstract: Спосіб визначення концентрації електронів в іоносфері полягає в тому, що іоносферу зондують радіоімпульсом, який складається з двох елементів, перший з яких є довгим і має кругову поляризацію та несучу частоту, а другий є коротким і має несучу частоту, яка зсунута відносно, приймають некогерентно розсіяний іоносферою сигнал радіоприймачем, який має два частотних канали, що настроєні на частоти та визначають кореляційні функції або спектри сигналу, прийнятого каналом радіоприймача, настроєним на частоту, для різних висот h та нормований висотний профіль потужності сигналу, прийнятого каналом радіоприймача, настроєним на частоту. Далі за кореляційними функціями або спектрами визначають електронну і іонну температури та визначають електронну концентрацію на висотах в області максимуму іонізації іоносфери. При цьому короткий елемент зондуючого радіоімпульсу має лінійну поляризацію, а розсіяні іоносферою сигнали з протилежними круговими поляризаціями приймають двома радіоприймачами.
URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/52599
Appears in Collections:Кафедра "Радіоелектроніка"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2012_Skvortsov_Patent_68436.pdf181,36 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record  Google ScholarItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.