Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/52601
Title: Спосіб відновлення висотного профілю потужності сигналу некогерентного розсіяння
Authors: Пуляєв, Валерій Олександрович
Рогожкін, Євген Васильович
Keywords: патент; корисна модель; зондувальні сигнали; іоносферна плазма; радіотехнічні вимірювання; імпульсні радари
Issue Date: 2016
Publisher: ДП "Український інститут інтелектуальної власності"
Citation: Пат. на корисну модель 112018 Україна, МПК (2016.01) G01S 13/00. Спосіб відновлення висотного профілю потужності сигналу некогерентного розсіяння / Пуляєв В. О., Рогожкін Є. В. ; власник Інститут іоносфери НАН та МОН України (Україна). – № u 2016 06846 ; заявл. 22.06.2016 ; опубл. 25.11.2016, Бюл. № 22. – 7 с. : іл.
Abstract: Спосіб відновлення висотного профілю потужності сигналу некогерентного розсіяння в іоносферній плазмі, форма якого розраховується в процесі роботи імпульсного радара некогерентного розсіяння у випадку, коли у системі обробки радара по відношенню до протяжності зондувального імпульсу, що рухається вздовж променя, задана кратність періоду дискретизації зворотного сигналу розсіяння. У системі обробки протягом сеансу (декілька хвилин) статистично накопичуються та звільняються від адитивних шумів на кожній висотній ділянці відліки, що із-за використання довгого зондувального радіоімпульсу утворюють згладжений вздовж висоти профіль. Відліки сигналу розсіяння система обробки радара після сеансу накопичення спочатку сортує шляхом вибору такого діапазону висот, де відношення сигнал/шум більше одиниці.
URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/52601
Appears in Collections:Кафедра "Радіоелектроніка"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2016_Puliaiev_Patent_112018.pdf281,64 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record  Google ScholarItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.