Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/52603
Title: Історична освіта у вищій школі як консолідуючий чинник українського суспільства
Other Titles: Historical education in higher school as a consolidation factor of Ukrainian society
Authors: Мотенко, Ярослав Володимирович
Шишкіна, Євгенія Костянтинівна
Keywords: вища школа; історична освіта; історія української культури; історія України
Issue Date: 2018
Publisher: Міленіум
Citation: Мотенко Я. В. Історична освіта у вищій школі як консолідуючий чинник українського суспільства / Я. В. Мотенко, Є. К. Шишкіна // Українознавчий альманах. – 2018. – Вип. 23. – С. 136-141.
Abstract: У статті запропоновано аналіз основних тенденцій розвитку історичної освіти як важливої складової навчально-виховного процесу у вищій школі України на початку XXI століття. Акцентовано увагу на тому, що трансформація України протягом 2013 – 2018 рр. зумовила необхідність реформування вітчизняної системи освіти. Визначено дискусійні питання модернізації викладання історичних дисциплін на сучасному етапі. Окремо розглянуто особливості викладання «Історії України» в технічних вузах. Автори розглядають модернізацію навчального процесу в закладах вищої освіти України як складний, багатогранний процес, що містить певні ризики для гуманітарної складової підготовки бакалаврів і магістрів. Найважливішими етапами цього процесу є події 2009, 2014 і 2015 років, які продемонстрували розходження поглядів значної частини гуманітарної академічної спільноти і державної бюрократії на реформування вищої школи в Україні. Автори статті доходять висновку, що прагнення вищого менеджменту МОН України до максимального скорочення обсягу суспільствознавчих дисциплін у навчальному навантаженні установ вищої освіти (особливо технічних) загрожує серйозними соціально-політичними наслідками. Робиться висновок про те, що ігнорування важливості дисципліни «Історія України» для формування світогляду студентів і курсантів військових навчальних закладів в умовах «гібридної війни» є передумовою до поразки України в інформаційній війні. Автори вказують на те, що в середовищі управлінської еліти України домінує технократичне трактування поняття «інформаційна безпека». Як наслідок, історичні дисципліни перетворюються в аутсайдерів навчального процесу, що ускладнює їхнє завдання консолідації українського суспільства в умовах масштабної військово-політичної кризи.
ORCID: orcid.org/0000-0001-5983-2432
orcid.org/0000-0001-8599-5518
URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/52603
Appears in Collections:Кафедра українознавства, культурології та історії науки

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Ukr_almanakh_2018_23_Motenko_Istorychna_osvita.pdf262,56 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record  Google ScholarItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.