Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/52605
Title: Спосіб обчислення автокореляційної функції сигналу некогерентного розсіяння за допомогою багатоканального пристрою
Authors: Пуляєв, Валерій Олександрович
Рогожкін, Євген Васильович
Ємельянов, Леонід Якович
Keywords: патент; корисна модель; імпульсні радіолокатори; зондування; іоносферна плазма
Issue Date: 2017
Publisher: ДП "Український інститут інтелектуальної власності"
Citation: Пат. на корисну модель 120837 Україна, МПК G01S 13/95 (2006.01). Спосіб обчислення автокореляційної функції сигналу некогерентного розсіяння за допомогою багатоканального пристрою / Пуляєв В. О., Рогожкін Є. В., Ємельянов Л. Я. ; власник Інститут іоносфери НАН та МОН України (Україна). – № u 2017 03258 ; заявл. 05.04.2017 ; опубл. 27.11.2017, Бюл. № 22. – 6 с. : іл.
Abstract: Спосіб обчислення автокореляційної функції сигналу некогерентного розсіяння за допомогою багатоканального пристрою, що здійснює паралельний кореляційний аналіз в реальному часі, на виході якого при використанні передавачем радіолокатора для вертикального (або з нахилом променя) зондування іоносфери радіоімпульсу з прямокутною обвідною і довжиною.
URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/52605
Appears in Collections:Кафедра "Радіоелектроніка"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2017_Puliaiev_Patent_120837.pdf364,5 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record  Google ScholarItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.