Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/52607
Title: Пристрій захисту приймача
Authors: Рогожкін, Євген Васильович
Ємельянов, Леонід Якович
Тритяченко, Олександр Олександрович
Keywords: патент; винахід; надвисокі частоти; зондування іоносфери; радіолокація; імпульси; паразитні сигнали
Issue Date: 2003
Publisher: ДП "Український інститут промислової власності"
Citation: Пат. на винахід 61721 Україна, 7GO1S7/O3, H01P1/14. Пристрій захисту приймача / Рогожкін Є. В., Ємельянов Л. Я., Тритяченко О. О. ; власник НТУ "ХПІ" (Україна). – № 2003043136 ; заявл. 08.04.2003 ; опубл. 17.11.2003, Бюл. № 11. – 3 с. : іл.
Abstract: Пристрій захисту приймача, що містить два хвилевідно-щілинні мости, з'єднані двома хвилевідними секціями з газовими розрядниками, та суматор НВЧ-сигналів, перший вхід якого з'єднаний з першим виходом другого хвилевідно-щілинного моста безпосередньо, а другий вхід з'єднаний з другим виходом моста через чотириполюсник, виконаний як послідовно з'єднані атенюатор та фазообертач, який відрізняється тим, що додатково введені дюдний комутатор та другий регульований чотириполюсник, причому другий вихід другого моста з'єднаний з входом дюдного комутатора, перший вихід якого з'єднаний з входом першого чотириполюсника з регульованим коефіцієнтом передачі, виконаного як послідовно з'єднані атенюатор та фазообертач, другий вихід дюдного комутатора з'єднаний з входом другого аналогічного чотириполюсника, а виходи обох чотириполюсників з'єднані з другим входом суматора.
URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/52607
Appears in Collections:Кафедра "Радіоелектроніка"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2003_Rohozhkin_Patent_61721.pdf178,06 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record  Google ScholarItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.