Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/52634
Title: Теоретичні основи організації управлінського обліку: зарубіжний досвід
Authors: Стригуль, Лариса Станіславівна
Александрова, Вікторія Олександрівна
Стригуль, Антон Андрійович
Keywords: облік витрат; виробництво продукції; управління підприємством; калькуляція собівартості; фінансові результати; управлінські рішення; direct-costing; метод маржинального обліку витрат; standard-cost; just-in-time; target-costing; kaizen-costing; activity based costing
Issue Date: 2021
Publisher: Національна металургійна академія України
Citation: Стригуль Л. С. Теоретичні основи організації управлінського обліку: зарубіжний досвід / Л. С. Стригуль, В. О. Александрова, А. А. Стригуль // Сучасні проблеми обліку, аналізу, аудиту й оподаткування суб’єктів господарської діяльності: теоретичні, практичні та освітянські аспекти : зб. наук. пр. за матеріалами 5-ї Всеукр. наук.-практ. конф., 30-31 березня 2021 р. – Дніпро : НМетАУ, 2021. – С. 134-138.
Abstract: В статті здійснено аналіз зарубіжного досвіду управління, використання нетрадиційних систем отримання інформації про витрати, застосування нових підходів до калькуляції собівартості, підрахунку фінансових результатів, а також методів аналізу, контролю і прийняття на цій основі управлінських рішень.
ORCID: orcid.org/0000-0003-2343-4234
URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/52634
Appears in Collections:Кафедра "Бізнес-аналітики, обліку і готельно-ресторанної справи"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Stryhul_Teoretychni_osnovy_2021.pdf370,8 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record  Google Scholar



Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.