Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/52649
Title: Методичні вказівки до виконання практичних робіт з курсу "Економічне обґрунтування бізнес рішень"
Authors: Васильцова, Світлана Олександрівна
Keywords: методичні вказівки; управлінські рішення; розв'язування ситуаційних вправ; сітьове планування; фінансування проектів
Issue Date: 2021
Publisher: Моделіст
Citation: Методичні вказівки до виконання практичних робіт з курсу "Економічне обґрунтування бізнес рішень" : для студентів усіх форм навчання спец. 051 "Економіка" / уклад. С. О. Васильцова ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". – Харків : Моделіст, 2021. – 50 с.
Abstract: Предметом вивчення курсу є методологія формування господарських рішень підприємства. Основні завдання полягають у вивченні понять ризику та його оцінки; методології розроблення господарських рішень підприємства на підставі діагностики та прогнозування існуючих для підприємства альтернатив; набутті навичок стратегічного мислення та практичного застосування методологічного апарату дисципліни; оволодінні методом прийняття рішень в конфліктних умовах, навичками аналітичного обґрунтування та розв’язання стратегічних проблем. Мета дисципліни: засвоєння знань з теорії прийняття управлінських рішень, формування навичок використання сучасних, вживаних в практичній діяльності методів розробки та прийняття різного роду управлінських рішень, а також уміння самостійно створювати і адаптувати подібні методи до конкретних умов. Спеціальні (фахові, предметні) компетентності: Здатність використовувати сучасні інформаційні технології, методи та прийоми дослідження економічних та соціальних процесів, адекватні встановленим потребам дослідження. Здатність да аналізу на синтезу бізнес-рішень Результати навчання: Формулювати, аналізувати та синтезувати рішення науково-практичних проблем. Обирати ефективні методи управління економічною діяльністю, обґрунтовувати пропоновані рішення на основі релевантних даних та наукових і прикладних досліджень. Приймати ефективні рішення за невизначених умов і вимог, що потребують застосування нових підходів, методів та інструментарію соціально-економічних досліджень.
ORCID: orcid.org/0000-0002-3750-9922
URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/52649
Appears in Collections:Кафедра "Економіка та маркетинг"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
prohramy_2021_Ekonomichne_obgruntuvannia.pdf2,22 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record  Google ScholarItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.