Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/52650
Title: Економічна статистика
Authors: Стригуль, Лариса Станіславівна
Сікєтіна, Наталія Геннадіївна
Keywords: методичні вказівки; лабораторні заняття; статистика; абсолютні величини; середні величини; відносні величини; ряди розподілу; вибірка; кореляційний аналіз
Issue Date: 2020
Citation: Економічна статистика [Електронний ресурс] : метод. вказівки до проведення лабораторних занять студентів спец. 071 "Облік і оподаткування", 072 "Фінанси, банківська справа та страхування", 076 "Підприємництво, торгівля та біржова діяльність", 075 "Маркетинг", 292 "Міжнародні економічні відносини" першого (бакалаврського) рівня денної/заочної форми навчання вищих навчальних закладів / уклад.: Л. С. Стригуль, Н. Г. Сікєтіна ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". – Електрон. текст. дані. – Харків, 2019. – 47 с. – URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/52650.
Abstract: Метою даних методичних вказівок є забезпечення студентів, що навчаються за спеціальністю 071 Облік і оподаткування денної/заочної форми навчання вищих навчальних закладів навчально-методичними матеріалами, необхідними для практичної роботи над курсом "Економічна статистика". У даних методичних вказівках наведено контрольні запитання, завдання, розв’язання яких допоможе студентам досконально вивчити основні теми курсу.
ORCID: orcid.org/0000-0003-2343-4234
URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/52650
Appears in Collections:Кафедра "Бізнес-аналітики, обліку і готельно-ресторанної справи"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
prohramy_2020_Ekonomichna_statystyka.pdf2,43 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record  Google ScholarItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.