Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/52651
Title: Методичні вказівки до виконання практичних робіт з курсу "Бізнес-консалтинг"
Authors: Васильцова, Світлана Олександрівна
Keywords: методичні вказівки; Інститут консультування; ринок консалтингових послуг; консалтинговий цикл; фінансове планування
Issue Date: 2021
Publisher: Моделіст
Citation: Методичні вказівки до виконання практичних робіт з курсу "Бізнес-консалтинг" : для студентів усіх форм навчання спец. 051 "Економіка" / уклад. С. О. Васильцова ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". – Харків : Моделіст, 2021. – 38 с.
Abstract: Бізнес консультування це особливий напрям професійної діяльності і являє собою експертну допомогу з боку фахівців з управління та покликане на основі наукового аналізу конкретних виробничих ситуацій виробити найбільш прийнятні шляхи підвищення ефективності роботи або прибутковості підприємства та способи їх впровадження, використовуючи досягнення сучасної управлінської науки. Необхідність створення курсу "Бізнес - консалтинг" обумовлена роллю, яку відіграє інститут бізнес консультування в бізнесі сучасних організацій. При переході від індустріальної економіки до економіки знань, що відрізняється більшою мінливістю і креатівізаціей соціально-економічних явищ і процесів, адекватність бізнес рішень і процедур менеджменту стає визначальним фактором конкурентоспроможності організацій. Як до систем менеджменту, так і безпосередньо до консультантів пред'являються все більш жорсткі вимоги, що стосуються їх рівня компетентності, гнучкості та здатності використовувати оригінальні, нетипові інструменти управління.
URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/52651
Appears in Collections:Кафедра "Економіка та маркетинг"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
prohramy_2021_Biznes.pdf1,08 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record  Google ScholarItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.