Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/52654
Title: Психологія управління
Other Titles: Psychology of management
Authors: Романовський, Олександр Георгійович
Грень, Лариса Миколаївна
Карлюк, Сергій Володимирович
Хмиров, Ігор Михайлович
Keywords: навчально-методичний посібник; комунікативна компетентність; методи вивчення особистості; психологія мотивації; регулювання поведінки; міжособистісні відносини
Issue Date: 2021
Publisher: ФОП Іванченко І. С.
Citation: Психологія управління : навч.-метод. посібник / О. Г. Романовський [та ін.] ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". – Харків : Іванченко І. С., 2021. – 164 с. – Англ. мовою.
Abstract: Розкрито загальні засади психології управління, доведено, що сутність сучасного управління полягає у спрямуванні ділового, творчого, лідерського потенціалу людей на досягнення спільних цілей. Однією з найважливіших передумов цього є психологічні знання про специфіку, закономірності індивідуальної і групової життєдіяльності, впливу на неї. Цією теоретичною і прикладною проблематикою займається психологія управління, що продукує знання про психологічні основи, соціально-психологічну, соціокультурну, етнопсихологічну специфіку управлінської діяльності, чинники її ефективності, джерела керівництва і лідерства, причини конфліктів в управлінні, особливості і способи їх подолання, психологічні детермінанти діяльності керівників, стилів керівництва. Для студентів економічних спеціальностей денної та заочної форми навчання.
ORCID: orcid.org/0000-0002-0602-9395
orcid.org/0000-0002-7958-463X
URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/52654
ISBN: 978-617-7879-84-7
Appears in Collections:Кафедра "Педагогіка та психологія управління соціальними системами ім. акад. І. А. Зязюна"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Book_2021_Romanovskyi_Psykholohiia_upravlinnia.pdf644,12 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record  Google ScholarItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.