Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/52656
Title: Методичні вказівки до самостійного вивчення лекцій та практичних занять з дисципліни "Планування підприємницької діяльності"
Authors: Ульянченко, Наталія Володимирівна
Keywords: методичні вказівки; управління підприємствами; ринкова економіка; навчальний процес; індекс рентабельності; інтегральний ефект; період окупності
Issue Date: 2021
Citation: Методичні вказівки до самостійного вивчення лекцій та практичних занять з дисципліни "Планування підприємницької діяльності" [Електронний ресурс] : для студентів економ. спец. ден., заоч. та дистанц. форми навчання / уклад. Н. В. Ульянченко ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". – Електрон. текст. дані. – Харків, 2021. – 55 с. – URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/52656.
Abstract: Створення, функціонування та розвиток кожного суб’єкта господарювання, потребує детального планування, дієвим інструментом якого виступає процес планування. Планування – одна із функцій управління підприємством. В умовах ринкової економіки для підприємців планування є способом забезпечення становлення і розвитку підприємства, воно необхідне для приведення господарської діяльності підприємства у відповідність з динамічним розвитком ринку. Значення планування полягає у тому, що заздалегідь визначаються шляхи, засоби і методи реалізації обраної стратегії діяльності підприємства. Планування стратегії на короткий період часу називають оперативним. Воно виступає у вигляді тактичних планів, основна мета яких – оволодіння ефективним інструментом досягнення стратегічних цілей підприємства. Метою вивчення дисципліни "Планування підприємницької діяльності" є надання студентам грунтовних теоретичних знань та практичних навичок з питань планування основних напрямкiв дiяльностi пiдприємства в умовах фунуцiонування ринкових вiдносин, озброєння майбутнiх фахiвцiв сучасною науковою методологією, передбачення економiчних наслiдкiв управлiнських рішень, та їх обгрунтування на пiдставi використання принципiв і методiв планування, з метою забезпечення ефективності господарювання на рівні підприємства як первинної ланки виробництва.
URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/52656
Appears in Collections:Кафедра "Менеджмент та оподаткування"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
prohramy_2021_Planuvannia.pdf946,84 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record  Google ScholarItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.