Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/52657
Title: Методичні вказівки до виконання розрахункових завдань "Методи планування експерименту в хімічній технології"
Authors: Бабак, Тетяна Геннадіївна
Голубкіна, Ольга Олександрівна
Пономаренко, Євгенія Дмитрівна
Keywords: методичні вказівки; математичні моделі; хімічна промисловість; дисперсії; коефіцієнти рівняння регресії
Issue Date: 2017
Citation: Методичні вказівки до виконання розрахункових завдань "Методи планування експерименту в хімічній технології" за курсами математичного та комп'ютерного моделювання [Електронний ресурс] : для студентів хім. спец. усіх форм навчання / уклад.: Т. Г. Бабак, О. О. Голубкіна, Є. Д. Пономаренко ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". – Електрон. текст. дані. – Харків, 2017. – 72. – URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/52657.
Abstract: Експеримент посідає центральне місце в наукових дослідженнях, тому дуже важливим є питання, наскільки ефективно він проводиться. Розрізняють пасивний і активний експерименти. Пасивний експеримент припускає постановку дослідів довільним способом, коли експериментальні точки у факторному просторі вибираються на основі інтуїції або яких-небудь випадкових обставин. У цьому випадку фактори є контрольованими. До пасивного експерименту належить також збирання вихідного статистичного матеріалу в режимі звичайного функціонування об’єкта. При цьому фактори є тільки вимірюваними. У цьому випадку можуть виникати потенційно небезпечні ситуації. Від цих недоліків урятований активний експеримент, що ставиться на підставі теорії планування експерименту. При проведенні активного експерименту фактори є повністю керованими – їхні значення чітко встановлюють й змінюють відповідно до плану експерименту. Активний експеримент служить підвищенню ефективності досліджень, він заснований на математичній теорії планування експерименту. Планування експерименту – це процедура вибору кількості й умов проведення дослідів, необхідних і достатніх для розв’язання поставленої задачі з необхідною точністю. При цьому мінімізується загальна кількість дослідів; одночасно змінюються всі змінні, що визначають процес, за спеціальними правилами – алгоритмами; використовується математичний апарат, що формалізує більшість дій експериментатора; є можливість вибору чіткої стратегії, що дозволяє приймати обґрунтовані рішення після кожної серії експериментів, а також можливість постановки екстремального експерименту. Математичні моделі, побудовані на підставі даних активного експерименту, можна використовувати для прогнозування значень досліджуваного відгуку, для керування процесом, для знаходження найкращих значень відгуку й умов перебігу досліджуваного процесу.
URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/52657
Appears in Collections:Кафедра "Інтегровані технології, процеси і апарати"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
prohramy_2017_Metody_planuvannia.pdf1,52 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record  Google ScholarItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.