Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/52658
Title: Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт "Моделювання процесів масообміну у насадковому абсорбері та процесів розділення розчинів методом ультрафільтрації"
Authors: Бабак, Тетяна Геннадіївна
Голубкіна, Ольга Олександрівна
Пономаренко, Євгенія Дмитрівна
Keywords: методичні вказівки; інформаційні технології; навчальний процес; моделювання мембранного фільтра; диференціальні рівняння; програмне забезпечення
Issue Date: 2017
Citation: Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт "Моделювання процесів масообміну у насадковому абсорбері та процесів розділення розчинів методом ультрафільтрації" за курсами математичного та комп’ютерного моделювання [Електронний ресурс] : для студентів хімічних спеціальностей усіх форм навчання / уклад.: Т. Г. Бабак, О. О. Голубкіна, Є. Д. Пономаренко ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". – Електрон. текст. дані. – Харків, 2017. – 32 с. – URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/52658.
Abstract: Сьогодні в Україні особлива увага приділяється інформаційним та інженерним комп’ютерним технологіям як сучасним методам теоретичних досліджень для наукового обґрунтування розв’язання прикладних задач. На всіх ієрархічних рівнях хімічних підприємств, від одиничного процесу і до технологічних систем виробництва, на практиці послідовно застосовуються методи математичного моделювання, аналізу та оптимізації хімічних виробництв. При розробці цих лабораторних робіт автори ставили своєю метою досягнення закріплення і поглиблення студентами теоретичного матеріалу, що викладається у лекційних курсах математичного та комп’ютерного моделювання, а також придбання практичних навичок моделювання об’єктів хіміко-технологічних систем, необхідних у їх професійній діяльності. Лабораторні роботи, які включені у методичні вказівки, присвячені розв’язанню задач комп’ютерного моделювання окремих елементів технологічних систем. Ці методичні вказівки розроблені для студентів хімічних спеціальностей усіх форм навчання. Кожна лабораторна робота включає навчальний приклад математичного моделювання об’єкта технологічної системи та пакет з десятьох індивідуальних завдань для самостійної роботи, що являють собою модифікації наведених прикладів. Викладання навчальних прикладів побудовано відповідно до основних етапів математичного моделювання і включає постановку завдання з початковими даними, короткі теоретичні відомості, що пояснюють принципи складання математичної моделі, вибір і опис методів розрахунку, аналіз отриманих результатів. Програмне забезпечення і реалізація розрахунку в числовому та графічному вигляді виконано в середовищі пакета MathCad. Методичні вказівки розроблені на основі багаторічного досвіду викладання курсів "Обчислювальна математика і програмування" й "Математичне моделювання і застосування ЕОМ у хімічній технології" на кафедрі інтегрованих технологій, процесів і апаратів Національного технічного університету "ХПІ". Автори висловлюють подяку рецензенту доц. І.Б. Рябової , а також співробітникам кафедри, що брали участь в оформленні цієї роботи.
URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/52658
Appears in Collections:Кафедра "Інтегровані технології, процеси і апарати"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
prohramy_2017_Modeliuvannia.pdf589,84 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record  Google ScholarItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.