Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/52661
Title: Четверта промислова революція як шанс на випереджаючий інноваційний розвиток
Other Titles: Fourth industrial revolution as a chance for ahead of innovation development
Authors: Ілляшенко, Сергій Миколайович
Ілляшенко, Наталія Сергіївна
Keywords: соціально-економічна криза; безробіття; працівники креативних професій; соціальні потрясіння; трансформації; Fourth Industrial Revolution; ahead of innovative development; chances and threats of the fourth industrial revolution
Issue Date: 2021
Publisher: Харківський національний університет внутрішніх справ
Citation: Ілляшенко С. М.Четверта промислова революція як шанс на випереджаючий інноваційний розвиток / С. М. Ілляшенко, Н. С. Ілляшенко // Авіація, промисловість, суспільство = Aviation, Industry, Society : матеріали 2-й Міжнар. наук.-практ. конф., Кременчук, 12 травня 2021 р. : у 2 ч. Ч. 2 / гол. редкол.: В. В. Сокуренко ; Харків. нац. ун-т внутр. справ ; Кременчуц. льотний коледж. – Харків : ХНУВС, 2021. – С. 366-367.
Abstract: Викладено результати систематизації загроз і шансів на випереджаючий інноваційний розвиток, що спричинені четвертою промисловою революцією.
The results of threat systematization and chances of proactive innovative development caused by the fourth industrial revolution are presented.
ORCID: orcid.org/0000-0001-5484-9788
orcid.org/0000-0002-1426-1215
URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/52661
Appears in Collections:Кафедра "Економічна кібернетика та маркетинговий менеджмент"
Кафедра "Менеджмент інноваційного підприємництва та міжнародних економічних відносин"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Illiashenko_Chetverta_promyslova_revoliutsiia_2021.pdf530,17 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record  Google ScholarItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.