Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/52666
Title: Методичні вказівки до практичних занять з навчальної дисципліни "Державний фінансовий контроль"
Authors: Жадан, Тетяна Андріївна
Keywords: методичні вказівки; державний фінансовий аудит; зовнішній контроль; внутрішній контроль; податковий контроль
Issue Date: 2021
Publisher: ТОВ "Рейтинг"
Citation: Методичні вказівки до практичних занять з навчальної дисципліни "Державний фінансовий контроль" : для студентів спец. 071 "Облік і оподаткування" другого (магістерського) рівня вищої освіти усіх форм навчання / уклад. Т. А. Жадан ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". – Харків : Рейтинг, 2021. – 60 с.
Abstract: Методичні вказівки до практичних занять з навчальної дисципліни "Державний фінансовий контроль" складені у відповідності до навчального плану та робочої програми вивчення дисципліни. Метою даної методичної розробки є висвітлення змісту практичних занять у розрізі тем, передбачених робочою програмою навчальної дисципліни "Державний фінансовий контроль", та надання студентам рекомендацій до кожного заняття. Завдання методичних вказівок – сприяти оволодінню студентами теоретичними знаннями з навчальної дисципліни "Державний фінансовий контроль" та вміти їх застосовувати при плануванні, організації та проведенні державного фінансового контролю на підконтрольних об'єктах. Практичне заняття – це форма навчального заняття, при якій викладач організує детальний розгляд студентами окремих теоретичних положень навчальної дисципліни та формує вміння і навички їх практичного застосування шляхом індивідуального виконання студентом відповідно сформульованих завдань. У даних методичних вказівках наведено зміст практичних занять з навчальної дисципліни "Державний фінансовий контроль". Кожна тема практичного заняття супроводжується стислими методичними рекомендаціями, переліком питань для обговорення лекційного матеріалу та самостійної роботи, тестовими завданнями, практичними завданнями різного рівня складності, списком рекомендованої літератури.
ORCID: orcid.org/0000-0001-6544-7602
URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/52666
Appears in Collections:Кафедра "Бізнес-аналітики, обліку і готельно-ресторанної справи"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
prohramy_2021_Derzhavnyi_finansovyi_kontrol_prakt_zaniattia.pdf318,55 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record  Google ScholarItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.