Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/52668
Title: Фінансовий облік ІІ
Authors: Брік, Світлана Володимирівна
Keywords: текст лекцій; фінансовий облік; власний капітал; довгострокові зобов'язання; поточні зобов'язання; доходи; результати діяльності; витрати; позабалансові рахунки
Issue Date: 2021
Citation: Фінансовий облік ІІ [Електронний ресурс] : текст лекцій / уклад. С. В. Брік ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ун-т". – Електрон. текст. дані. – Харків, 2021. – 105 с. – URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/52668.
Abstract: Текст лекцій складається зі вступу, 8 тем та списку використаних джерел. Розглядаються питання обліку статей пасиву балансу, доходів, витрат та фінансових результатів діяльності підприємства. Метою видання посібника є допомога студентам економічних спеціальностей в оволодінні навчальною дисципліною "Фінансовий облік ІІ" та в розвитку практичних навичок з неї. Текст лекцій "Фінансовий облік ІІ" призначений для студентів спеціальностей 071 "Облік та оподаткування" всіх форм навчання.
ORCID: orcid.org/0000-0002-5411-4885
URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/52668
Appears in Collections:Кафедра "Бізнес-аналітики, обліку і готельно-ресторанної справи"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Book_2021_Brik_Finansovyi_oblik_2.pdf1,47 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record  Google ScholarItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.