Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/52671
Title: Автоматичне керування зварюванням
Authors: Маршуба, В'ячеслав Павлович
Сітніков, Борис Валентинович
Keywords: лабораторний практикум; підсилювачі; логічні елементи; техніка безпеки; джерело живлення; структура маніпуляторів; геометрично-кінематичні характеристики
Issue Date: 2020
Citation: Маршуба В. П. Автоматичне керування зварюванням [Електронний ресурс] : лаб. практикум / В. П. Маршуба, Б. В. Сітніков ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". – Електрон. текст. дані. – Харків, 2020. – 142 с. – URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/52671.
Abstract: Викладено стислі теоретичні відомості та вказівки для виконання лабораторних робіт з дисципліни "Автоматичне керування зварюванням", які дозволяють розв’язати ряд науково-практичних задач з проектування зварювальних процесів при виробництві зварювальних конструкцій. Для студентів денної та дистанційної форм навчання спеціальності 131 "Прикладна механіка" за спеціалізацією 131-11 "Зварювання та спорідненні процеси і технології".
ORCID: orcid.org/0000-0003-1426-6240
URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/52671
Appears in Collections:Кафедра "Зварювання"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Book_2020_Marshuba_Avtomatychne_keruvannia_zvariuvanniam.pdf3,55 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record  Google ScholarItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.