Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/52672
Title: Методичні вказівки до виконання курсового проекту з курсу: "Фінансовий облік - ІІ"
Authors: Брік, Світлана Володимирівна
Keywords: методичні вказівки; доходи; витрати; фінансовий аудит
Issue Date: 2021
Citation: Методичні вказівки до виконання курсового проекту з курсу: "Фінансовий облік - ІІ" [Електронний ресурс] : для студентів спец. 071 "Облік і оподаткування" першого (бакалаврського) рівня всіх форм навчання / уклад. С. В. Брік ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". – Електрон. текст дані. – Харків, 2021. – 16 с. – URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/52672.
Abstract: Видання містить курсовий проект з метою закріплення теоретичних знань і придбання практичних навичок та завдання для самостійної роботи студентів з метою поглиблення знань та вмінь, а також перевірки засвоєння матеріалу курсу.
ORCID: orcid.org/0000-0002-5411-4885
URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/52672
Appears in Collections:Кафедра "Бізнес-аналітики, обліку і готельно-ресторанної справи"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
prohramy_2021_Finansovyi_oblik_2_kurs_proekt.pdf627 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record  Google ScholarItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.