Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/52673
Title: Фінансовий контроль та аудит
Authors: Брік, Світлана Володимирівна
Keywords: курс лекцій; Державна фінансова інспекція України; державний фінансовий аудит; бюджетні установи; грошові кошти; державні закупівлі; державний фінансовий контроль
Issue Date: 2021
Citation: Фінансовий контроль та аудит [Електронний ресурс] : конспект лекцій для студентів першого (бакалаврського) рівня економічних спец. денної та заочної форм навчання / уклад. С. В. Брік ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". – Електрон. текст дані. – Харків, 2021. – 66 с. – URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/52673.
Abstract: Конспект лекцій складається зі вступу, 12 тем, питань для самоконтролю та списку використаних джерел. Метою видання тексту лекцій є допомога студентам економічних спеціальностей в оволодінні навчальною дисципліною "Фінансовий контроль та аудит" та в розвитку практичних навичок з неї. Конспект лекцій з навчальної дисципліни "Фінансовий контроль та аудит" призначений для студентів першого (бакалаврського) рівня економічних спеціальностей денної та заочної форм навчання.
ORCID: orcid.org/0000-0002-5411-4885
URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/52673
Appears in Collections:Кафедра "Бізнес-аналітики, обліку і готельно-ресторанної справи"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
prohramy_2021_Finansovyi_kontrol.pdf497,01 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record  Google ScholarItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.