Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/52682
Title: Кінетичні закономірності селективної флокуляції тонкодисперсних матеріалів
Authors: Сергєєв, Павло Всеволодович
Білецький, Володимир Стефанович
Keywords: вугілля; гідрофобні органічні реагенти; флокулоутворення; кінетичні криві; сігмоїдальні рівняння регресії
Issue Date: 2014
Publisher: Національний технічний університет "Дніпровська політехника"
Citation: Сергєєв П. В. Кінетичні закономірності селективної флокуляції тонкодисперсних матеріалів / П. В. Сергєєв, В. С. Білецький // Збагачення корисних копалин : наук.-техн. зб. – Дніпро : НТУ "ДП", 2014. – Вип. 58 (99)-59 (100). – 7 с.
Abstract: Виконано узагальнення і аналіз кінетичних закономірностей селективної флокуляції тонкодисперсних матеріалів гідрофобними органічними реагентами. Встановлено, що залежність крупності флокул від тривалості перемішування пульпи носить нелінійний характер і являє собою двоступінчасту криву. Вторинне укрупнення матеріалу можна розглядати з позицій фізико-хімічної гідродинаміки, як перехід від дифузійного до переважно інерційного механізму зустрічей частинок контактуючих фаз. Регресійна модель, що описує двоступінчасті кінетичні криві флокулоутворення має сігмоїдальний характер.
ORCID: orcid.org/0000-0003-2936-9680
URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/52682
Appears in Collections:Кафедра "Видобування нафти, газу та конденсату"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ZKK_2014_58_59_Serhieiev_Kinetychni_zakonomirnosti.pdf323,73 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record  Google ScholarItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.