Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/52688
Title: Необхідність розвитку рефлексивності у майбутніх психологів
Authors: Кірєєва, Вероніка Едуардівна
Підбуцька, Ніна Вікторівна
Keywords: рефлексія; навчально-пізнавальна діяльність; вища професійна освіта; механізми пізнання; психологічна концепція; навчально-виховний процес
Issue Date: 2017
Publisher: Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"
Citation: Кірєєва В. Є. Необхідність розвитку рефлексивності у майбутніх психологів / В. Є. Кірєєва, Н. В. Підбуцька // XI Міжнародна науково-практична конференція магістрантів та аспірантів : матеріали конф., 18-21 квітня 2017 р. : у 3 ч. Ч. 3 / ред. Є. І. Сокол ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т" [та ін.]. – Харків : НТУ "ХПІ", 2017. – С. 220-221.
URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/52688
Appears in Collections:Кафедра "Педагогіка та психологія управління соціальними системами ім. акад. І. А. Зязюна"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Kirieieva_Neobkhidnist_rozvytku_2017.pdf504,64 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record  Google ScholarItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.