Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/52690
Title: Фінансовий облік І: теорія та практика
Authors: Брік, Світлана Володимирівна
Keywords: навчальний посібник; основні засоби; нематеріальні активи; фінансові інвестиції; виробничі запаси; дебіторська заборгованість; грошові кошти; витрати виробництва; готова продукція
Issue Date: 2018
Citation: Фінансовий облік І : теорія та практика [Електронний ресурс] : навч. посібник / уклад. С. В. Брік ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ун-т". – Електрон. текст дані. – Харків, 2018. – 96 с. – URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/52690.
Abstract: Навчальний посібник "Фінансовий облік І: теорія та практика" призначений для студентів спеціальностей 071 "Облік та оподаткування" та 241 "Готельно-ресторанна справа" денної та заочної форм навчання. Посібник складається зі вступу, 9 тем та списку використаних джерел. В свою чергу, кожна з тем включає в себе теоретичний матеріал, запитання для контролю засвоєння знань та тести для самоперевірки. Метою видання посібника є допомога студентам економічних спеціальностей в оволодінні навчальною дисципліною "Фінансовий облік І: теорія та практика" та в розвитку практичних навичок з неї.
ORCID: orcid.org/0000-0002-5411-4885
URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/52690
Appears in Collections:Кафедра "Бізнес-аналітики, обліку і готельно-ресторанної справи"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Book_2018_Brik_Finansovyi_oblik_I.pdf1,29 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record  Google ScholarItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.