Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/52694
Title: Методичні вказівки до виконання курсової роботи "Методи розв'язання нелінійних рівнянь і інтерполяція функцій"
Authors: Плаксій, Юрій Андрійович
Чистіліна, Ганна Вікторівна
Keywords: методичні вказівки; інтерполяція кубічним сплайном; метод простої ітерації; метод Ньютона; лінійні рівняння; метод половинного ділення
Issue Date: 2021
Citation: Методичні вказівки до виконання курсової роботи "Методи розв'язання нелінійних рівнянь і інтерполяція функцій" з курсу "Методи обчислень" [Електронний ресурс] : для студентів спец. 122 "Комп'ютерні науки" / уклад.: Ю. А. Плаксій, Г. В. Чистіліна ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". – Електрон. текст. дані. – Харків, 2021. – 28 с. – URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/52694.
Abstract: Методичні вказівки до виконання курсової роботи "Методи розв’язання нелінійних рівнянь і інтерполяція функцій" складаються з трьох розділі. В першому розділі представлений необхідний теоретичний матеріал, а також приклади розв’язання нелінійних рівнянь за допомогою метода половинного ділення, метода Ньютона, метода січних, метода дотичних та простої ітерації. В другому розділі розглянути теоретичні питання сплайн-апроксімації функціі та наведений приклад його практичної реалізації. В третьому розділі подані основні рекомендації щодо виконання курсової роботи з курсу "Чисельні методи". В додатках подаються по 30 варіантів самих завдань для студентів. Методичні вказівки можуть бути корисними студентам денної та заочної форм навчання при дистанційній та очній формі.
URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/52694
Appears in Collections:Кафедра "Комп'ютерне моделювання процесів та систем"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
prohramy_2021_Metody.pdf363,47 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record  Google ScholarItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.