Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/52696
Title: 135 lat Politechniki Charkowskiej
Other Titles: 135 years of Kharkiv Polytechnic
Authors: Gutnyk, Maryna
Chrzan, Krystian Leonard
Keywords: Instytut Molnia; generatory udarowe; kompatybilność elektromagnetyczna; National Technical University "Kharkiv Polytechnic Institute"; Molnia Institute; impulse generators; electromagnetic compatibility
Issue Date: 2020
Publisher: Politechniki Gdańskiej
Citation: Gutnyk M. 135 lat Politechniki Charkowskiej / M. Gutnyk, K. L. Chrzan // Zeszyty Naukowe Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej. Nr. 70 : materiały V Sympozjum Historia Elektryki SHE'2020", Białystok, 9-10 listopada 2020 = The Scientific Papers of Faculty of Electrical and Control Engineering Gdańsk University of Technology. Vol. 70 : materials 5th Electrics History Symposium SHE'2020, Białystok, November 9-10, 2020 / red. D. Świsulski ; Wydział Elektryczny Politechniki Białostockiej. – Gdańsk : Politechniki Gdańskiej, 2020. – S. 17-22.
Abstract: W pracy opisano 135 letnią historię Politechniki Charkowskiej, jednej z najstarszych uczelni technicznych Imperium Rosyjskiego i niepodległej Ukrainy. Po zniesieniu pańszczyzny w Rosji w 1861 roku powstały warunki do rozwoju przemysłu. Brak kadry technicznej spowodował konieczność zorganizowania uczelni technicznych. Profesorowie Politechniki Charkowskiej stanowili trzon kadry młodszych Politechnik w Imperium Rosyjskim i ZSRR.
The paper presents the 135 years long history of Kharkiv University of Technology, one of the oldest Technical University in Russian Empire and independent Ukraine. After abolition of the serfdom in Russia in 1861, the conditions for industrial development arose. The lack of technical staff caused the necessity to organize technical universities. Professors of the Kharkiv Polytechnic constituted the core of the staff of the younger Polytechnics in Russian Empire and the USSR.
ORCID: orcid.org/0000-0002-2723-2755
orcid.org/0000-0002-1316-6806
DOI: doi.org/10.32016/1.70.02
URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/52696
Appears in Collections:Кафедра українознавства, культурології та історії науки
Історія НТУ "ХПІ"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Gutnyk_135_lat_politechniki_2020.pdf259,08 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record  Google ScholarItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.