Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/52711
Title: Особливості формування іміджу молодого викладача
Authors: Підбуцька, Ніна Вікторівна
Каблаш, В. В.
Руденко, Ю. О.
Keywords: індивідуальність; проблеми адаптації; габітарний тип; вербальний тип; одяг; манера поведінки
Issue Date: 2019
Publisher: Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"
Citation: Підбуцька Н. В. Особливості формування іміджу молодого викладача / Н. В. Підбуцька, В. В. Каблаш, Ю. О. Руденко // Наукова школа академіка Івана Зязюна у працях його соратників та учнів : матеріали 5-ї Міжнар. наук.-практ. конф., 22-23 травня 2019 р. / заг. ред. О. Г. Романовський ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". – Харків : НТУ "ХПІ", 2019. – С. 214-216.
URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/52711
Appears in Collections:Кафедра "Педагогіка та психологія управління соціальними системами ім. акад. І. А. Зязюна"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Pidbutska_Osoblyvosti_formuvannia_2019.pdf269 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record  Google ScholarItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.