Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/52715
Title: Медико-біологічні аспекти на шляху розповсюдження Covid-19
Authors: Говоров, Пилип Парамонович
Кіндінова, Анастасія Костянтинівна
Бухкало, Світлана Іванівна
Keywords: пандемія; фізична культура; спорт; навколишнє середовище; знезараження води
Issue Date: 2021
Publisher: Друкарня Мадрид
Citation: Говоров П. П. Медико-біологічні аспекти на шляху розповсюдження Covid-19 / П. П. Говоров, А. К. Кіндінова, С. І. Бухкало // Здоров'я нації і вдосконалення фізкультурно-спортивної освіти : матеріали 2-ї Міжнар. наук.-практ. конф., 22-23 квітня 2021 р. = Health of nation and improvement of physical culture and sports education : 2nd Intern. Sci. and Practical Conf., April 22-23, 2021 / гол. ред. А. В. Кіпенський ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". – Харків : Мадрид, 2021. – С. 102-107.
Abstract: Дослідження спрямовані на виявлення основних характеристик комплексних систем медико-біологічних аспектів фізичної культури і спорту як середовища існування людини й навколишнього середовища з метою попередження розповсюдження різновидів вірусних та інфекційних захворювань. Предметом є властивості середовища, які проявляються у впливі на здоров’я людини, а метою – розробка профілактичних заходів, що забезпечують збереження оптимального здоров’я людини, його довготривалої фізичної і творчої активності. Медико-біологічні основи безпеки життєдіяльності – комплексна система, що вивчає взаємодію навколишнього середовища і людини. Вона знаходиться на стику медицини та екології, об’єднуючи фізику, хімію, технологію, біологію, фізіологію, гігієну, токсикологію, медицину, фізичну культуру і спорт у життєдіяльності людини.
ORCID: orcid.org/0000-0003-2575-0767
orcid.org/0000-0002-1389-6921
URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/52715
Appears in Collections:Кафедра "Інтегровані технології, процеси і апарати"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Hovorov_Covid_2021.pdf317,93 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record  Google ScholarItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.