Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/52761
Title: Умови успішної адаптації іноземних студентів в Україні
Authors: Северин, Надія Василівна
Чернявська, Світлана Миколаївна
Keywords: соціокультурна адаптація; "культурний шок"; куратори; навчальні екскурсії; студентські конференції
Issue Date: 2021
Publisher: Харкiвський національний унiверситет радiоелектронiки
Харкiвський національний педагогічний університет ім. Г. C. Cковороди
Харківський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України
Приватна фірма "Колегіум"
Citation: Северин Н. В. Умови успішної адаптації іноземних студентів в Україні / Н. В. Северин, С. М. Чернявська // Новий колегіум. – 2021. – № 1. – 10 с.
Abstract: Статтю присвячено проблемі адаптації іноземних студентів до умов проживання та навчання в Україні. Проведено стислий огляд і аналіз наукової літератури з проблеми дослідження труднощів адаптаційних процесів особистості та визначення характеру прояву і тривалості дії "культурного шоку" на іноземців. Мета роботи – з’ясування характерологічних особливостей іноземних студентів, які впливають на якісну успішність, та чинників, які сприяють ефективній і комфортній адаптації іноземців в умовах перебування в інокультурі. Їх слід враховувати також при формуванні навчальних груп. Факультет міжнародної освіти НТУ "ХПІ" є важливим етапом у системі підготовки іноземних кваліфікованих фахівців для зарубіжних країн. Тому викладачам необхідно правильно організувати поступове входження іноземних студентів у іншомовну культуру, допомогти звикнути до побутових та соціокультурних умов України, до нової системи освіти та нової мови. Потрапляння студентів у нове культурне середовище завжди викликає у них "культурний шок". У зв’язку з цим викладачеві-куратору необхідно приділяти вирішенню цієї проблеми значну увагу та знаходити нові форми і методи роботи для успішного її подолання. Допомога викладача у процесі адаптації іноземних студентів до нових соціокультурних умов є головним фактором, що значною мірою впливає на успішність студентів та ефективність навчального процесу. Створення підручників і навчальних посібників сприяє розвитку комунікативних здібностей і формуванню уявлень про культурні реалії країни, мова якої вивчається. Успішній адаптації сприяють тематичні уроки, написання під керівництвом куратора тез на студентську наукову конференцію "Україна і світ", підготовка презентацій та виступів, профорієнтаційні заходи тощо. Прискорюють культурологічну адаптацію іноземних студентів ознайомчі екскурсії містом, походи до парку культури та відпочинку імені Горького, відвідування театру опери та балету, перегляд художніх та інших виставок, знайомство з українськими стравами та інші. Вдале поєднання навчальної та позааудиторної роботи дозволяє значно полегшити входження іноземців в українське соціокультурне середовище.
ORCID: orcid.org/0000-0002-9438-6965
URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/52761
Appears in Collections:Кафедра гуманітарних наук

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
NK_2021_1_Severyn_Umovy.pdf327,02 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record  Google ScholarItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.