Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/52790
Title: Генерація і побудова тривимірних зображень ландшафту в реальному часу
Authors: Токарев, М. Г.
Подорожняк, Андрій Олексійович
Keywords: віртуальні ландшафти; алгоритм; генератор псевдовипадкових чисел; холмовий алгоритм; комп'ютерна графіка
Issue Date: 2017
Publisher: Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"
Citation: Токарев М. Г. Генерація і побудова тривимірних зображень ландшафту в реальному часу / М. Г. Токарев, А. О. Подорожняк // XI Міжнародна науково-практична конференція магістрантів та аспірантів : матеріали конф., 18-21 квітня 2017 р. : у 3 ч. Ч. 3 / ред. Є. І. Сокол ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т" [та ін.]. – Харків : НТУ "ХПІ", 2017. – С. 142-143.
URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/52790
Appears in Collections:Кафедра "Обчислювальна техніка та програмування"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Tokarev_Heneratsiia_pobudova_2017.pdf503,71 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record  Google ScholarItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.