Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/528
Title: Порівняльний аналіз методів рішення телеграфного рівняння при моделюванні процесу упорскування палива акумуляторною системою CR
Authors: Прохоренко, Андрій Олексійович
Васильченко, І. Д.
Мешков, Денис Вікторович
Keywords: конус розпилювання; тиск впорскування; форсунки; кластери крапель; кореляція
Issue Date: 2007
Publisher: НТУ "ХПІ"
Citation: Прохоренко А.О., Васильченко І.Д., Мешков Д.В. Порівняльний аналіз методів рішення телеграфного рівняння при моделюванні процесу упорскування палива акумуляторною системою CR // Двигуни внутрішнього згоряння. – 2007. – № 1. – С. 21-29.
Abstract: У роботі виконаний порівняльний аналіз методів базується на застосуванні закону зміни імпульсу до всього струменя з врахуванням руху центру мас струменя. Довжина конуса розпилювання збільшується зі збільшенням тиску впорскування, що добре узгоджується з експериментальними даними для форсунок Delphi та Bosh, що одержані в автомобільному центрі ім. Генрі Рікардо (Брайтонський Університет, Великобританія). Модель показує хороше співпадання з евпериментальними даними до точки втрати нестабільності струменя, коли формуються великі кластери крапель. Знайдена кореляція між підгоночним параметром моделі та часом руйнування. Іл. 4. Бібліогр. 10 назв.
URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/528
Appears in Collections:Кафедра "Двигуни внутрішнього згоряння"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DVS_2008_1_Prokhorenko_Sravnitelnyy analiz.pdf1,68 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record  Google ScholarItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.