Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/52816
Title: Методичні вказівки для виконання практичних робіт "Аналіз кінематичних схем та вибір двигуна до приводу"
Authors: Кулик, Геннадій Григорович
Бородін, Дмитро Юрійович
Семенова-Куліш, Вікторія Володимирівна
Keywords: методичні вказівки; проектно-конструкторські задачі; асинхронні двигуни; зубчасті передачі; коефіцієнт корисної дії; муфти; машинобудування
Issue Date: 2021
Publisher: ТОВ "Планета – Прінт"
Citation: Методичні вказівки для виконання практичних робіт "Аналіз кінематичних схем та вибір двигуна до приводу" з дисциплін "Деталі машин" та "Основи конструювання" : для студентів усіх спец. / уклад.: Г. Г. Кулик, Д. Ю. Бородін, В. В. Семенова-Куліш ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". – Харків : Планета-Прінт, 2021. – 27 с.
Abstract: При виконанні розрахунково-графічних завдань або курсового проекту на базі рішення конкретної індивідуальної інженерної задачі – проектування приводу машини – закріплюються знання, отримані при вивченні теоретичного курсу "Деталі машин". В процесі проектування студент виконує рольову функцію проектувальника, конструктора і частково технолога машинобудівного заводу. Він вчиться самостійно обґрунтовувати та приймати рішення при виконанні проектно-конструкторських задач: • складати розрахункові схеми і виконувати розрахунки на міцність типових деталей машин; • використовувати довідники, стандарти і нормалі; • вирішувати деякі питання економіки, технології виготовлення деталей та монтажу вузлів; • знайомитися з питаннями регулювання вузлів і особливостями їхньої експлуатації; • виконувати проектування приводу у відповідності з вимогами Єдиної системи конструкторської документації. Метою написання цих методичних вказівок було полегшити студентам роботу над виконанням практичних робіт з дисциплін "Деталі машин" та "Основи конструювання". В процесі виконання розрахунково-графічних завдань та курсового проектування перед студентом виникає необхідність виконувати робочі креслення деталей які входять до складу проектуємого механізму. Цю задачу можливо вирішувати за допомогою ПЕВМ (електронного кульмана) або вручну. Сучасний арсенал графічних пакетів доступний студентам щодо навчання з офіційною реєстрацію через студентський квіток ВНЗ, в якому вивчають "AutoCAD", "Solid Works", "Компас 3D" та інші. Сучасний фахівець в будь якій галузі, вододіючий іноземними мовами має певні переваги над іншими. Так, в сучасної інженерії перевага буде за фахівцями, вододіючими не тільки мовами, а й графічними пакетами САПР. Методичні вказівки написані як алгоритм дії при побудові креслення зубчастого колеса в системах автоматизованого проектування. При першому ознайомлені пропонується побудувати креслення зубчатого колеса з параметрами, які наводяться як приклад.
URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/52816
Appears in Collections:Кафедра "Деталі машин та гідропневмосистеми"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
prohramy_2021_Analiz.pdf1,35 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record  Google ScholarItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.