Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/52844
Title: Міжнародні стандарти фінансової звітності
Authors: Геворкян, Артем Юрійович
Другова, Олена Сергіївна
Клепікова, Світлана Володимирівна
Татаринцева (Курбатова), Юлія Леонідівна
Keywords: текст лекцій; нематеріальні активи; консолідована звітність; доходи; витрати; бухгалтерський облiк; інвестиційна нерухомість
Issue Date: 2021
Citation: Міжнародні стандарти фінансової звітності [Електронний ресурс] : текст лекцій для студентів ден. та заоч. форм навчання зі спец. 072 "Фінанси, банківська справа та страхування" та 073 "Менеджмент" / уклад.: А. Ю. Геворкян [та ін.] ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". – Електрон. текст. дані. – Харків, 2021. – 116 с. – URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/52844.
Abstract: На теперешній час кожен господарюючий суб‘єкт, здійснюючи свою діяльність, має на меті отримати максимальний прибуток при мінімальних витратах. Тому будь-який підприємець повинен вміло використовувати дані фінансової звітності, оскільки на їх основі можна ретельно розглянути й оцінити фінансовий стан підприємства та прийняти виважені управлінські рішення. Фінансова звітність також є необхідною для зовнішніх і внутрішніх користувачів, оскільки, забезпечує їх повною, правдивою та неупередженою інформацією про господарюючий суб‘єкт. Метою текста лекцій є формування теоретичних знань і практичних навичок складання фінансової звітності суб’єктів господарювання за міжнародними стандартами.
ORCID: orcid.org/0000-0002-2404-1910
orcid.org/0000-0002-3218-943X
URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/52844
Appears in Collections:Кафедра "Міжнародний бізнес та фінанси"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Book_2021_Hevorkian_Finansova_zvitnist.pdf852,78 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record  Google ScholarItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.