Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/52851
Title: Методичні вказівки до лабораторних робіт з курсу "Експертиза та безпека продукції виробництв харчових добавок"
Authors: Овсяннікова, Тетяна Олександрівна
Жирнова, Світлана Вікторівна
Ларінцева, Надія Вікторівна
Чаплигіна, Олена Миколаївна
Школьнікова, Тетяна Василівна
Keywords: методичні вказівки; органічні кислоти; харчові продукти; хімічні реакції; фракціонування білків; барвники
Issue Date: 2021
Publisher: ФЛП Черняк Л. О.
Citation: Методичні вказівки до лабораторних робіт з курсу "Експертиза та безпека продукції виробництв харчових добавок" : для студентів спец. 161 "Хімічні технології та інженерія" / уклад.: Т. О. Овсяннікова [та ін.] ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". – Харків : Черняк Л. О., 2021. – 36 с.
Abstract: Випробування – це експериментальні визначення кількісних і (або) якісних характеристик властивостей продукції. Якісні та кількісні характеристики харчової продукції визначаються різними методами, серед яких найбільше поширення одержали органолептичні (засновані на аналізі сприйняття органами відчуття) і вимірювальні (засновані на застосуванні технічних засобів). Вимірювальні методи – фізичні, фізико-хімічні, біохімічні, біологічні та інші дозволяють одержати результат із установленою точністю. Випробування проводяться на всіх етапах життєвого циклу продукції: від розробки і впровадження її в виробництві до утилізації. Тільки на підставі результатів випробувань можна мати відповідальні дані про впровадження нового виду продукції в виробництво, а також закінчення освоєння виробництва, можливості приймати партії продукції, внесення змін у технологічний процес і документацію, видачу сертифіката відповідності та ін. Практичні лабораторні заняття є необхідним доповненням теоретичного курсу, і тому проведення їх повинне сприяти засвоєнню курсу, ознайомленню студентів із сучасними методами, методиками проведення випробувань і обробкою результатів. В учбово-методичному посібнику є коротка характеристика досліджуваного об'єкту, фізичні основи використаного методу, вказано апаратурне оснащення, приводиться докладний опис методик виконання випробувань. Такий характер і порядок викладення матеріалу допомагає учням краще уявляти значення показника якості, розширює технічний кругозір, і дозволяє придбати практичні навички проведення випробувань і визначення показників якості продукції. Через те, що харчова продукція має різноманітний асортименти та характеризується великою кількістю показників якості, у лабораторний практикум включені основні показники та методики їх контролю.
URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/52851
Appears in Collections:Кафедра "Органічного синтезу та нанотехнологій"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
prohramy_2021_Ekspertyza.pdf738,78 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record  Google ScholarItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.