Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/52906
Title: Методичні вказівки до лабораторних робіт з курсу "Системи екологічного моніторингу та аудиту"
Authors: Подустов, Михайло Олексійович
Пугановський, Олег Валентинович
Деменкова, Світлана Дмитрівна
Keywords: методичні вказівки; шкідливі викиди; димові гази; спектрофотометричні прилади; хімічна промисловість; фотометри; забруднення води
Issue Date: 2021
Publisher: ФОП Петров В. В.
Citation: Методичні вказівки до лабораторних робіт з курсу "Системи екологічного моніторингу та аудиту" : для студентів спец. 151 "Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології" ден. та заоч. форми навчання / уклад.: М. О. Подустов, О. В. Пугановський, С. Д. Деменкова ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". – Харків : Петров В. В., 2021. – 30 с.
Abstract: Методичні вказівки призначені для отримання практичних навичок при вивченні спеціальних приладів, що використовуються для визначення концентрації газоподібних та розчинних речовин. Такі прилади є основою систем екологічного моніторингу та аудиту. Під час занять студенти освоюють методики використання приладів для визначення забрудненості природного середовища, рідких і газоподібних викидів підприємств та концентрації шкідливих речовин у робочих та побутових приміщеннях. Лабораторні роботи передбачають вивчення фізико-хімічних методів та апаратної реалізації засобів екологічного контролю а також методів проведення екологічного аудиту об’єктів господарювання та природних об’єктів. До методичних вказівок включено сучасні прилади вимірювання складу рідин і газів. Прилади "TESTO" та "MSI" призначені для вимірювання концентрації шкідливих речовин у димових викидах підприємств, технологічних колодязях та загазованих приміщеннях. Спектрофотометричні прилади "Nova" призначені для вимірювання розчинних сполук у технологічних рідинах і природних водоймах. Біологічне споживання кисню, що характеризує загальне забруднення води, вимірюється приладами "OxiTop". Таким чином при виконанні лабораторного практикуму студенти набувають базових навичок у використанні сучасних приладів для вимірювання спеціальних показників технологічних процесів, екологічних та якісних показників.
ORCID: orcid.org/0000-0003-2119-1961
orcid.org/0000-0001-5418-7913
URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/52906
Appears in Collections:Кафедра "Автоматизація технологічних систем та екологічного моніторингу"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
prohramy_2021_Systemy.pdf1,07 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record  Google ScholarItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.