Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/52943
Title: Методичні вказівки до лабораторних робіт з курсу "Екологічна безпека та екологічний аудит"
Authors: Подустов, Михайло Олексійович
Гапоченко, Світлана Дмитрїївна
Пугановський, Олег Валентинович
Деменкова, Світлана Дмитрівна
Keywords: методичні вказівки; газорозрядні лічильники; радіоактивне забруднення; електроди; методика вимірювання; імпульси; фотометри
Issue Date: 2021
Publisher: ФОП Петров В. В.
Citation: Методичні вказівки до лабораторних робіт з курсу "Екологічна безпека та екологічний аудит" : для студентів спец. 151 "Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології" ден. та заоч. форми навчання / уклад.: М. О. Подустов [та ін.] ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". – Харків : Петров В. В., 2021. – 46 с.
Abstract: Сучасний стан екологічної безпеки вимагає частого контролю за забрудненнями. Особливо це стосується промислових регіонів та мегаполісів. Наразі приладобудівна галузь пропонує велику кількість засобів для періодичного та безперервного контролю. Ці засоби умовно поділяють на аналізатори рідини, газоаналізатори та лічильники випромінювання. Принципи роботи приладів різних виробників базуються на тих самих же фізичних принципах, але відрізняються технічними показниками. Методичні вказівки призначені для отримання практичних навичок при вивченні методів та приладів, що використовуються для визначення екологічних показників навколишнього середовища. Лабораторний практикум рекомендується проводити у два етапи. На першому занятті студенти знайомляться з конструкцією приладу, основними функціями та інструкцією з експлуатації. Друге заняття відведено для проведення вимірів і оформлення звіту. При проведенні занять використовуються сучасні прилади екологічного моніторингу стану повітря і газового середовища TESTO, забруднення водойм – фотометр NOVA, включено засоби і методи оцінення радіоактивного забруднення за допомогою газорозрядних лічильників.
ORCID: orcid.org/0000-0003-2119-1961
orcid.org/0000-0001-5418-7913
URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/52943
Appears in Collections:Кафедра "Автоматизація технологічних систем та екологічного моніторингу"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
prohramy_2021_Ekolohichna_bezpeka.pdf1,51 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record  Google ScholarItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.