Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/52960
Title: Дефекти виливків. Частина 1
Authors: Костик, Катерина Олександрівна
Keywords: методичні вказівки; кольорові метали; макрошліфи; залізо; класифікація дефектів
Issue Date: 2021
Citation: Дефекти виливків [Електронний ресурс] : метод. вказівки з виконання лаб. робіт з дисципліни "Ливарні сплави та технології плавки" для студентів спец. 131 Прикладна механіка. Ч. 1 / уклад. К. О. Костик ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". – Електрон. текст. дані. – Харків, 2021. – 36 с. – URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/52960.
Abstract: Методичні вказівки призначені для студентів спеціальності 131 Прикладна механіка рівня бакалавра. Лабораторні роботи являють собою невеликі дослідження, що дозволяють студентам більш детально ознайомитися з основними дефектами виливків першої та другої групи і методами їх визначення, вивчити особливості утворення дефектів з геометрії і поверхневих дефектів. Кожна лабораторна робота містить перелік матеріалів, короткий виклад теоретичних відомостей і методів дослідження, порядок виконання, що допомагає студентам правильно і усвідомлено виконати практичну частину роботи і зробити висновки. Мета методичних вказівок – допомогти студентам більш глибоко вивчити тему "Невідповідність за геометрією, дефекти поверхні виливків" з дисципліни "Ливарні сплави та технології плавки", розвинути навички самостійної роботи та наукового дослідження. Крім основної мети, методичні вказівки спрямовані на розвиток інтересу до наукової діяльності, знайомство зі складною і різноманітною експериментальною технікою, що допоможе студентам в подальшому при виконанні дипломної роботи.
ORCID: orcid.org/0000-0003-4139-9970
URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/52960
Appears in Collections:Кафедра "Ливарне виробництво"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
prohramy_2021_Defekty_vylyvkiv.pdf929,42 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record  Google ScholarItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.