Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/52968
Title: Фізика : лекції. Частина 1. Механіка
Authors: Савченко, Алла Олександрівна
Keywords: вимірювання; Міжнародна система одиниць; механічний рух; кінематика; динаміка; статика; тверді тіла; просторово-часові системи відліку; кінематичні рівняння; траєкторія; швидкість; прискорення; закони Ньютона; імпульси; фундаментальні взаємодії; гравітаційні сили; сили пружності; сила тертя ковзання; моменти інерції; теорема Штейнера; закон збереження енергії; дисипативні системи; основні види деформації; елементи гідродинаміки; в'язкість; рівняння Бернуллі
Issue Date: 2-Jun-2021
URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/52968
Appears in Collections:Кафедра "Фізика"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Savchenko_Mekhanika_2021.pdf8,87 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record  Google ScholarItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.