Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/52985
Title: Методичні вказівки до виконання випускної роботи бакалавра "Тепловий і гідравлічний розрахунок випарника"
Authors: Михайлова, Ірина Олександрівна
Литвиненко, Оксана Олексіївна
Тарасов, Олександр Іванович
Keywords: методичні вказівки; коефіцієнт корисної дії; електричні станції; теплопередача; швидкість циркуляції; паропромивні пристрої
Issue Date: 2021
Citation: Методичні вказівки до виконання випускної роботи бакалавра "Тепловий і гідравлічний розрахунок випарника" [Електронний ресурс] : для студентів спец. 142 "Енергетичне машинобудування" / уклад.: І. О. Михайлова, О. О. Литвиненко, О. І. Тарасов ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". – Електрон. текст. дані. – Харків, 2021. – 26 с. – URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/52985.
Abstract: Коефіцієнт корисної дії енергоблоку (ККД) є одним з головних показників економічності електричної станції. Втрати робочого тіла (пара і конденсату) в циклі електростанції ведуть до погіршення цього показника, які в свою чергу, обумовлюють відповідну втрату тепла. Втрачається робоче тіло в обладнанні і трубопроводі, а також втрачається продувна вода в барабаних котлах. Значну частину цих втрат складають втрати при несталих режимах пуску і зупиненнях, а також в режимі промивання устаткування. За оцінками, внутрішні втрати від витоків становлять на конденсаційних станціях 0,8–1,1 %, на теплофікаційних 1,5–1,8 %. Тому питання відновлення втрат робочого тіла в циклі електростанції є актуальними. В теперішній час на теплових і атомних електричних станціях (ТЕС, АЕС) для поповнення втрат пари і конденсату застосовують випарні установки (ВУ), які являють собою систему поверхневих теплообмінних апаратів з гріючою секцією (випарник і конденсатор випарника) і використовують для отримання вторинної пари з хімічно очищеної води. Пара направляється внутрішнім або зовнішнім користувачам, при цьому зберігається в циклі станції конденсат гріючої пари, який відбирається з турбіни. В методичних вказівках наведено: - огляд літератури випарників, які використовують в енергетичних установках на ТЕС і АЕС; - основні типи конструкцій випарників; - схеми включення випарників в теплові схеми електростанцій; - методика розрахунку випарників для теплових електростанцій; - конструкційний тепловий і гідродинамічний розрахунок випарника; - розрахунок якості отриманого дистиляту.
URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/52985
Appears in Collections:Кафедра "Турбінобудування"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
prohramy_2021_Vyparnyk.pdf1,18 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record  Google ScholarItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.